Centrum No. 6 – 2016

Përmbajtja/Содржина/Content 

PJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT  – AFRIM OSMANI, HANKUSH OSMANI

SHTETI I MIRËQENIES SOCIALE – ALI MUSLIU

FAMILJA NË TË DREJTËN BASHKËKOHORE – ARLINDA KADRI, QAZIME SHERIFI

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË KONFLIKTE TË ARMATOSURA – BAJRAM SEFERAJ

RËNDËSIA E FAMILJES NË PERSPEKTIVËN ISLAME – BASHKIM ALIJI

MËNYRAT E FITIMIT TË PRONËSISË ME TITULL DERIVATIV DHE POZITA JURIDIKO-GJYQËSORE E PADIVE PËR MBROTJEJN E TË DREJTAVE REALE NË TË DREJTËN ROMAKE DHE SISTEMET E SË DREJTËS BASHKËKOHORE – BASHKIM SELMANI

DHUNA E GLOBALES DHE TERRORI NDËRKOMBËTARË SI PASOJË E ZHVILLIMIT TË GLOBALIZIMIT SI ALTËRNATIVË APO SFIDË E RREGULLIMIT GLOBAL – FITIM BEKTESHI

LIRIA E MEDIAVE SI PJESË E PAEVITUESHME E DEBATIT MBI LIRINË E SHPREHJES NË MAQEDONI – FLAKA POLLOZHANI

ANALIZË PJESËS SË DYTË TË LIBRIT “MODELE TË DEMOKRACISË” NGA AUTORI DEJVID HELLD – KUJTIM KASAMI

NDIKIMI I KAPITALIT SOCIAL NË PERFORMANCËN ARSIMORE SI FAKTOR I ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM – MENDIM ZENKU

GJEOPOLITIKA RAJONALE BALKANIKE DHE GAZSJELLËSI – GAZSJELLËSI NË EVROPËN JUGLINDORE – MERSEL BILALLI, AFRIM OSMANI

SHOQËRIA BASHKËKOHORE NË SISTEMET E SIGURISË NDËRKOMBËTARE KËRCËNIMET NDAJ MBIJETESËS DHE BALLAFAQIMET ME SFIDAT NË TË ARDHMEN – MEVLEDIN MUSTAFI

NDËRLIDHJET E KRIMINALITETIT TË ORGANIUAR DHE PASOJAT E TERRRORIZMIT NDËRKOMBËTAR NË SHOQËRINË BASHKËKOHORE – PASOJAT DHE SFIDAT – BASHKIM SELMANI, MEVLEDIN MUSTAFI

PURITANISM AND THE ROOTS OF AMERICAN EXCEPTIONALISM – MIRLIND BEHLULI, ALIYA VALIEVA

THE KOSOVO ISSUE ON THE INTERNATIONAL AGENDA – MUSATAFA HAZIRI, LULZIM NIKA

ЕТИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ОБЈЕКТИВНО ВЕШТАЧЕЊЕ ВО РЕФОРМИРАНАТА КРИВИЧНА ПОСТАПКА – Никола Мицковски, Ристо Речкоски

МИРОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЈУГОСЛАВИЈА И РАСПАДОТ НА СФРЈ – QAZIME SHERIFI

SHTETI JURIDIK NË FUNKSION TË DEMOKRATIZIMIT TË SHOQËRISË – SADIK ZENKU, MENDIM ZENKU

 KOHEZIONI SOCIAL DHE INTEGRIMI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË STRUKTURAT EVRO-ATLANTIKE – SADIK ZENKU

KOMPOZITA E SHQIPES DHE ANGLISHTES – SHKELQIM MILLAKU

АНАЛИЗА НА ПРИМЕНАТА НА МЕРКАТА ПРИТВОР СО ОСВРТ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО МАКЕДОНСКОТО КАЗНЕНО ЗАКОНОДАВСТВО – Стефан Буџакоски, Наташа Тодоровска

GLOBALIZATION OF LAW AND ITS EFFECT ON THE LEGAL SYSTEMS OF THE STATES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA – TEMELKO RISTESKI, GORGI TONOVSKI, VESNA SIJIC

POZITA E GRUAS NË KUR’ANIN FAMËLARTË – XHEMILE SALIU

LIDHSHMËRI MOTIVUESE NDËRMJET TREGIMEVE DHE NOVELAVE TË KADARESË – XHEVAHIRE TOPANICA