March 13, 2024 - Admin

Call for sending papers / Thirrje për dërgimin e punimeve dhe artikujve shkencorë / Покана за доставување на научни трудови

  • Call for sending papers – Download here
  • Thirrje për dërgimin e punimeve dhe artikujve shkencorë – Shkarkoni këtu
  • Покана за доставување на научни трудови – Симнете тука

Uncategorized